Diensten

Boekhouding – Accounting

We hebben een ruim aanbod aan diensten die we uitvoeren in het kader van het beheren van uw boekhouding. Hieronder vindt u een selectie van vaak voorkomende taken die we uitvoeren.

 • Oprichting en begeleiding van vennootschappen en startende zelfstandigen.
 • Computerboekhouding conform de wettelijke vereisten voor zowel éénmanszaken als vennootschappen.
 • Inboeken aan – & verkoopfacturen evenals financiële verrichtingen.
 • Inboeken diverse boekingen & lonen.
 • Opmaak periodieke btw-aangifte en intracommunautaire aangifte.
 • Opmaak jaarlijkse btw-listing klanten.
 • Opmaak staat activa en passiva + resultatenrekening.
 • Opmaak & bijhouden van de afschrijvingstabellen & permanent dossier.
 • Opstellen & publiceren jaarrekening conform Nationale Bank van België.
 • Vereffeningen van vennootschappen.
 • Inschrijvingen & bijwerkingen bij de Kruispuntenbank Ondernemingen (KBO).
 • Adviesverlening op maat zowel fiscaal, boekhoudkundig als vennootschapsrechterlijk.

Fiscaliteit

 • Indienen fiscale aangifte vennootschappen.
 • Opmaak fiche 325.20 & 325.50.
 • Opmaak jaarlijkse verslagen algemene vergadering & bestuursorgaan.
 • Fiscale optimalisatie van de klantendossiers.
 • indiciaire berekeningen.
 • Wettelijke formaliteiten anti-witwaswetgeving (AWW).
 • Invullen & berekenen fiscale aangifte personenbelasting (van onze zaakvoerders, zelfstandigen en particulieren).